Disclaimer

Bart Duurzaam Schilderen - Glas spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt Bart Duurzaam Schilderen - Glas geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Bart Duurzaam Schilderen - Glas behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

Bart Duurzaam Schilderen - Glas streeft naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Bart Duurzaam Schilderen - Glas is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Bart Duurzaam Schilderen - Glas , of door u aan Bart Duurzaam Schilderen - Glas, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Bart Duurzaam Schilderen - Glas aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.